Folsyra finns i…

Folsyra finns i en rad olika livsmedel. Äter du en allsidig kost så kommer ditt behov av Folsyra med största säkerhet att vara tillgodosett. Folsyra finns bland annat i torkade bönor, lever, brysselkål, salladskål, rotfrukter, blomkål, vitkål och bröd.

När man talar om mängden Folsyra hos ett visst livsmedel så står det angivna talet för mikrogram per 100 gram. Om man exempelvis tar brysselkål så ligger det på 61 mkg/100 g. Tittar man på äpplen så ligger Folsyra-värdet på 2 mkg/100 g. Ju högre tal, desto bättre således.

Vidare finns Folsyra även i pillerform. Om du är gravid så är det särskilt viktigt att du får i dig tillräckligt med Folsyra. Detta eftersom brist på Folsyra hos gravida kan leda till att uppstår allvarliga fosterskador.

Man bör också påpeka att risken för att det ska uppstå komplikationer för foster står i relation till när kvinnan börjar inta större mängder Folsyra. Det kan nämligen ta ett litet tag innan man byggt upp sitt Folsyra-lager i kroppen. Således kan det vara en god idé att öka på sin dos av Folsyra redan innan man blivit gravid.

Hur mycket Folsyra man bör ha i kroppen är beroende på person. Barn har exempelvis ett rekommenderat intag av Folsyra som ligger något under vad en vuxen bör få i sig. Om man ser till det genomsnittliga intaget av Folsyra hos vuxna män och kvinnor så ligger det något under de rekommenderade värdena. Det genomsnittliga värdet för veganer ligger dock över det rekommenderade.

I Sverige har det under en lång tid först en debatt huruvida man bör – som ibland annat USA – tillsätta extra Folsyra i livsmedel. För svensk del har debatten kretsat kring att berika mjöl med Folsyra. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har dock kommit fram till att inte rekommendera detta.

Anledning till att SBU inte givit denna rekommendation är att Folsyra i mjöl skulle få som konsekvens att brist på B Vitamin hos äldre skulle bli svår att upptäcka. Eventuellt tror man också att det skulle öka risken för cancer.